φιλοι νεας παραλιας

Αν θέλεις και εσύ να γίνεις μέλος και να στηρίξεις τις δράσεις του συλλόγου “ΦΙΛΟΙ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ” πάτησε το κουμπί “ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ” και κατέβασε την αίτηση εγγραφής.

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

Ο Σύλλογος

Οι «Φίλοι της Νέας Παραλίας» είναι ένα νεοσύστατο συλλογικό σχήμα ριζωμένο στην επιθυμία, τη σκέψη και τη δράση ανθρώπων που πιστεύουν ότι μια καλύτερη αστική πραγματικότητα είναι εφικτή. Μέσα από την έρευνα, τις δράσεις πολιτισμού και τον ακτιβισμό σκοπεύουν να υποστηρίξουν την εμπειρία της συλλογικής κατοίκησης στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης που αποτελεί έναν πολύτιμο δημόσιο χώρο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

Ο Σκοπός

Σκοπός και προσπάθεια του συλλόγου είναι η εμψύχωση ενός ουσιαστικότερου τρόπου κατοίκησης του δημόσιου χώρου της πόλης μέσα από τις δράσεις πολιτισμού και τον ακτιβισμό. Επιμερίζοντας τον σκοπό αυτό, οι στόχοι που θέτει ο σύλλογος είναι οι εξής: Η ανάδειξη της φυσιογνωμίας της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης σε έναν από τους
σημαντικότερους και ζωτικότερους δημόσιους χώρους της πόλης
Η προστασία του χώρου της Νέας Παραλίας ως προς τα θέματα καθαριότητας, βανδαλισμού, συντήρησης και προστασίας πρασίνου, κακής χρήσης και «παρασιτικών» χρήσεων.

Η οργάνωση

Η οργάνωση συμμετοχικών δράσεων και δράσεων πολιτισμού με σκοπό την αύξηση της επισκεψιμότητας και την προαγωγή της δημόσιας ζωής. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα χρήσης και σεβασμού του δημόσιου χώρου και των δημόσιων αστικών πόρων οι οποίοι συνδυάζονται μοναδικά στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης (πράσινο, νερό, αέρας).

Η συνεργασία

Η συνεργασία με άλλους συλλόγους, οργανώσεις και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό με επαγγελματίες και το ευρύτερο κοινό που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς Δράσεις δικτύωσης εκτός Ελλάδος, συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα συναφών πρωτοβουλιών για το δημόσιο χώρο και τα παράκτια αστικά τοπία με στόχο τις κοινές δράσεις και την ανταλλαγή καλών πρακτικών Η ανεύρεση και αξιοποίηση πόρων σε εθνικό επίπεδο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης περιβάλλοντος, πολιτισμού, αθλητισμού και συμμετοχικών δράσεων Η μελέτη και διάδοση των ευεργετικών επιδράσεων της Νέας Παραλίας ως παράκτιου αστικού οικοσυστήματος και δημόσιου αστικού χώρου υψηλής σημασίας για την πόλη της Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη περιοχή Η δημιουργία μιας πλατφόρμας καλλιέργειας, υλοποίησης και διάδοσης ιδεών σχετικά με την «κατοίκηση» του δημόσιου χώρου Η επιστημονική συμβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες, ως προς την παρακολούθηση, αξιολόγηση, διατήρηση, διαχείριση, αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος της Νέα Παραλίας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Πρόεδρος: Κυριάκος Χατζηϊωάννογλου

Αντιπρόεδρος: Bernard Cuomo

Γραμματέας: Μαρία Στεφανούρη

Ταμίας: Ευθυμία Μαυρίδου

Μέλη: Πρόδρομος Νικηφορίδης – Αικατερίνη Καριζόνη – Αθανάσιος Μαλίτσας

Έδρα: Βλατάδων 1, 54634 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310228320
Ε-mail: [email protected]

Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/filoineasparalias

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ