Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Οι «Φίλοι της Νέας Παραλίας» είναι ένα νεοσύστατο συλλογικό σχήμα ριζωμένο στην επιθυμία, τη σκέψη και τη δράση ανθρώπων που πιστεύουν ότι μια καλύτερη αστική πραγματικότητα είναι εφικτή. Μέσα από την έρευνα, τις δράσεις πολιτισμού και τον ακτιβισμό σκοπεύουν να υποστηρίξουν την εμπειρία της συλλογικής κατοίκησης στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης που αποτελεί έναν πολύτιμο δημόσιο χώρο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ